KIERSTINE Nielsdatter
(-Ca. 1660)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. JENS Nielsen

KIERSTINE Nielsdatter

  • Ægteskab (1): JENS Nielsen
  • Død: Ca. 1660, Vium sogn, Lysgård herred, Viborg amt
Billede

  Notater

Mn 9x tipoldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

• Erhverv. ægtefællen selvejerbonde i Viuf

• Ved død. 1 er gården nedbrændt af fjenden og ægteparret er aldeles uden midler: "bleff paawist dee S. folcheß selffeiger bundegaardß sted, som war aff fienderne (i) forledenn feide tid reent affbrent, saa wel som ald deriß guodtz och formoffue, rørindiß och wrørindiß, war dennem ochsaa aff fienderne och krigßfolchet frarøffuit … … (stor papirdefekt) och alddeelliß inttet guodtz [eller formo]ffue fandtiß att registrere"


Billede

KIERSTINE gift med JENS Nielsen. (JENS Nielsen døde cirka 1660 i Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt.)


  Ægteskabsnotat:

30.1.1661 forsammellet i Wyff till registering och besichtelße effter S. Jenß Nielßenn och hanß høstrue Kierstenn Nielßdatter, som begge buode i for:ne Wyff och nu wed døden ehr affgangen - med ridefougd[en Jachob] Lauridtzenn Bech, Kongl. Maytz. slodtzfouge[t paa] Koldinghuß, herridtzfougden Jenß Høgh, deelfougdenn Hanß Staffennßenn och schriffueren Peder Raffnn .

Børn og arvinger: Michell Jenßenn i Wyff, Hanß Staffenßen i Aldmind paa sin høstrue Marin Jenßdatterß weigne , Jørgenn Pederßenn i Biert paa sin søn Peder Jørgenßenß weigne och Mette S. Nielß Jenßenß i Lildballe med sin lauguerge Hendrich Mortenßenn i Aldmind

( Brusk Herreds tingbog 4.2.1661 [transskription: C. Højensgård 1994] (fol.16v) (http://jysk.au.dk/publikationer/publikationer))Billede

Kilder


1 Tingbog, Brusk Herreds tingbog 4.2.1661 [transskription: C. Højensgård 1994] (fol.16v) (http://jysk.au.dk/publikationer/publikationer).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hannethogersen@webspeed.dk