JENS Nielsen
(-Ca. 1660)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. KIERSTINE Nielsdatter

JENS Nielsen

  • Ægteskab (1): KIERSTINE Nielsdatter
  • Død: Ca. 1660, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt
Billede

  Notater

Min 9x tipoldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv, 1620-1653. 1 2 selvejerbonde i Viuf, overtager gården efter sin far Niels Larsen.
Ved skiftet efter ægteparret fremlægger sønnen Mikkel Jensen dokumentation for ejerskabet: Saa fremlagde for:ne Michell Jen[ßen] enn pergaments schøde, som Hanß Pederßen i Lildballe haffde giort paa sin høstrueß Giertrud Nielßdatterß weigne, till bem:te S. Jenß Nielßenn och Kiersten Nielßdatter paa forschr. bundegaard, daterit Brusk herridtzting løffuerdagenn den 12. februari 1631.
Det andet vdi same gaard haffde for:ne S. Jenß Nielßen arffuit effter sinn S. foreldre, som buode och døde paa samme gaard, och war derfor samme gaard och eigendomb bem:te S. Jenß Nielßen och Kiersten Nielßdatter aldtsamell tilhørrigh.

• Ved død. 2 er gården nedbrændt af fjenden og ægteparret er aldeles uden midler: "bleff paawist dee S. folcheß selffeiger bundegaardß sted, som war aff fienderne (i) forledenn feide tid reent affbrent, saa wel som ald deriß guodtz och formoffue, rørindiß och wrørindiß, war dennem ochsaa aff fienderne och krigßfolchet frarøffuit … … (stor papirdefekt) och alddeelliß inttet guodtz [eller formo]ffue fandtiß att registrere"


Billede

JENS gift med KIERSTINE Nielsdatter. (KIERSTINE Nielsdatter døde cirka 1660 i Vium sogn, Lysgård herred, Viborg amt.)


  Ægteskabsnotat:

30.1.1661 forsammellet i Wyff till registering och besichtelße effter S. Jenß Nielßenn och hanß høstrue Kierstenn Nielßdatter, som begge buode i for:ne Wyff och nu wed døden ehr affgangen - med ridefougd[en Jachob] Lauridtzenn Bech, Kongl. Maytz. slodtzfouge[t paa] Koldinghuß, herridtzfougden Jenß Høgh, deelfougdenn Hanß Staffennßenn och schriffueren Peder Raffnn .

Børn og arvinger: Michell Jenßenn i Wyff, Hanß Staffenßen i Aldmind paa sin høstrue Marin Jenßdatterß weigne , Jørgenn Pederßenn i Biert paa sin søn Peder Jørgenßenß weigne och Mette S. Nielß Jenßenß i Lildballe med sin lauguerge Hendrich Mortenßenn i Aldmind

( Brusk Herreds tingbog 4.2.1661 [transskription: C. Højensgård 1994] (fol.16v) (http://jysk.au.dk/publikationer/publikationer))Billede

Kilder


1 Bog, J.J. Ravn: Herslev og Viuf Sogne (1926 ) s.125.

2 Tingbog, Brusk Herreds tingbog 4.2.1661 [transskription: C. Højensgård 1994] (fol.16v) (http://jysk.au.dk/publikationer/publikationer).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hannethogersen@webspeed.dk