pil pil pil
HENNING Reventlow
(1551-1624)
SOPHIE von_Sperling
(1578-1636)
HENRIK Rantzau
(Omkr. 1570-1620)
CATHARINE Rantzau
(1590-1655)
DITLEV Reventlow
(1600-1664)
CHRISTINE Rantzau
(1618-1688)

CONRAD Reventlow
(1644-1708)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. ANNA MARGRETHE Gabel

2. Ukendt

CONRAD Reventlow

  • Født: 21 Apr. 1644, København 1
  • Ægteskab (1): ANNA MARGRETHE Gabel 21 Jul. 1667 i København 1
  • Ægteskab (2): Ukendt 1 Maj 1681
  • Død: 21 Jul. 1708, Voldum sogn, Galten herred, Randers amt i en alder af 64 år 1
  • Begravet: Slesvig Domkirke
Billede

  Notater

Min 6x tipoldefar.
Biografi i Dansk Biografisk Leksikon Conrad Reventlow

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Uddannelse. 2 besøgte Akademiet i Sorø og studerede ved flere fremmede Universiteter (i Orleans 1662). Hjemvendt var han en kort Tid Kammerjunker hos den unge Hertug August Frederik, den senere Biskop af Lybæk.

• -, 6 Jun. 1665. 3 hofjunker og samme år kammerherre hos Kong Frederik III (1609 (1648-1670))

• -, 20 Jul. 1667. 3 hof- og kancelliråd i Tyske Kancelli

• -, 1670. 2 efter Christian V's Tronbestigelse (1646 (1670-1699)) fjernedes han fra hoffet af Gyldenløve, Ahlefeldt og Schumacher i Forening (som Christoffer Gabels Svigersøn og Tilhænger)

• -, 1670-1684. 3 amtmand i Haderslev

• -, 1672. 2 landråd i Slesvig og Holsten. I de vidtløftige forhandlinger om erhvervelsen af grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst 1667-73 spillede han en fremtrædende Rolle. 1672 fik han det hvide Bånd

• -, 3 Jul. 1673. 3 ophøjet i grevestanden

• Erhverv, 1675-1678. 2 deltog militært i den skånske krig. Han oprettede det såkaldte Reventlowske Dragonregiment, Chef for 2. fynske nationale Rytterregiment. Han deltog i slaget ved Lund og fik overdraget den faldne Henrik Sehesteds Regiment, det holstenske (slesvigske) Rytterregiment. Chef for Rytteriet på Rügen.
I Aug. 1678 ansøgte han om orlov fra tjenesten, da hans hustru var uhelbredelig syg

• Erhverv, 1678. 3 ansøgte om at forlade krigstjenesten og overgå til civiletaten

• Titel, 1680-1699. 1 ved svigerfaderen Vincents Hahns død udnævntes han til gehejmeråd samt overjægermester, hvilket embede han beklædte indtil 1699 - Ridder af Elefanten samt patron for Universitetet i Kjøbenhavn og ses allerede i august. s. å. at have været medlem af konseillet. Han tog sig ivrig af statssagerne, særlig den udenrigske politik, men var alt for afhængig af dygtige underembedsmænd

• -, 1681. Ridder af Elefanten samt Patron for Universitetet i København og ses allerede i Aug. samme Aar at have været Medlem af Konseillet. Han tog sig ivrig af Statssagerne, særlig den udenrigske Politik, men var alt for afhængig af dygtige Underembedsmænd. I Juni 1690 fik Reventlow Ordre til at overtage Præsidiet for Højesteret

• Gift 2. gang: med Sophie Amalie von Hahn, 1 Maj 1681, København. 1 (1664-1722) datter af Kong Christian V.s Yndling, overjægermester Vincens Joachim von Hahn og Sidsel Kaas

• Erhverv, 1684-1699. Amtmand i Gottorp Amt efter at den hertugelige del af Slesvig blev inddrager i Maj 1684.
Ved Ahlefeldts Død 1686 gættede mange på, at Reventlow vilde blive hans Efterfølger som Storkansler, men Reventlow, der siges at have hindret Griffenfelds Løsladelse af Frygt for, at denne skulde genvinde sin Stilling, opnåede dog ikke denne Værdighed, så længe Christian V levede. Til Trods for den Gunst, i hvilken Reventlow stod hos Kongen, var hans Position ingenlunde sikker, og han var mere end nogen anden Minister anfægtet af det Rænke- og Intrigespil, der stadig skiftede ved den vægelsindede og let påvirkelige Konges Hof. Atter og atter berette samtidige, at Reventlow er faldet i Unåde og hans Fald nær forestående, men Stormen drev over, og han styrede indtil Kongens Død som første Minister begge Kancellierne

• Børn, 1684-1687. 2 3 børn med sin anden hustrus kammerpige Anna Cathrine Haagensen, datter af borgmester Carsten Haagensen i Aabenraa, Børnene optoges 1695 i den danske adelstand under Navnet Revenfeldt

• Erhverv, 26 Aug. 1699. 2 dagen efter Christian V's død udnævnes han til storkansler. Synes at have været den ledende mand for de i 1690-1705 i rådstuen for slottet afholdte kommissioner, der afgjorde en stor del sager af den forskjelligste art

• -. 2 skjønt han tabte i indflydelse ved Christian Gyldenløves og Carl Ahlefelds stigende gunst, bevarede han dog Frederik IVs fulde nåde til sin død

• Besiddelse. 4 var en af de største jordegodsejere i Danmark på hin tid. Købte 1660 Futterkamp af sin far (tilskødet for 64.000. rdl.), som han afhændede 1672. Af Svigerfaderen Gabels bo erhvervede han 1675-76 Segeberg Kalkbjerg med Gischenhagen, som han 1684 afstod til kongen for 80.000 Rdl. I Holsten ejede han desuden Øen Krautsand (Wedeler-Sand). Ved den sønderborgske Konkurs kom han i Besiddelse af Sandbjerg i Sundeved, som han 1672 vilde oprette til et Baroni, men som 1681 erigeredes til et Grevskab med Navnet Reventlow. Med sin anden Hustru fik han Seekamp ved Friedrichsort. 1684 erhvervede han Frisenvold og Løjstrup til Dels som Ækvivalent for Segeberg Kalkbjerg. 1686 købte han Clausholm, nedrev her den af Mogens Gjøe opførte Bygning og byggede den nuværende Hovedfløj. Et Par Mil nord for Hovedstaden opførte han Gården Frydenlund. Endelig ejede han Hovedgården Kalø samt Kollerup (Galten Herred) og Øen Turø (til 1674).

• Begravelse. 5 Sein Sarkophag, gefertigt von dem flämischen Bildhauer Thomas Quellinus, steht im Schleswiger Dom

• Linje: Den danske grevelige linje af 1673. 6


Billede

CONRAD gift med ANNA MARGRETHE Gabel, datter af CHRISTOPHER von Gabel og Ukendt, 21 Jul. 1667 i København.1 (ANNA MARGRETHE Gabel blev født 6 Jul. 1651 7 og døde 26 Aug. 1678 7.)


Billede

CONRAD gift 2. gang med Sophie Amalie von Hahn 1 Maj 1681.


Billede

Kilder


1 Bricka, C.F., udg.: Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944 (www.rosekamp.dk).

2 Bricka, C.F., udg.: Dansk biografisk Lexikon 1887-1905 (http://runeberg.org/dbl/).

3 Danmarks Adels Årbog, 1939 II side 52.

4 Bricka, C.F., udg.: Dansk biografisk Lexikon 1887-1905 (http://runeberg.org/dbl/). .... Danmarks Adels Årbog, 1939 II side 52.

5 Wikipedia, tysk.

6 Danmarks Adels Årbog, 1939 II side 43 + 52.

7 Danmarks Adels Årbog, 1893 side 144.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Okt. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com