NIELS Jensen
(-Omkr. 1640)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

NIELS Jensen

  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Omkr. 1640, Vigerslev sogn, Skovby herred, Odense amt
Billede

  Notater

Min 8x tipoldefar

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv. 1 fæster af Store Himmelstrup

• Gift: med Anne. 1


Himmelstruphuus

Gården Himmmelstruphuus, eller som den nu i daglig tale kaldes, Himmelstrup, ligger ca. 2 mil nordvest for Odense, i det sydvestlige hjørne af Vigerslev sogn på Fyn.

Det oprindelige Himmelstruphus har været skovfæstning og slot, opført som støtte og tilflugt, ikke mod landets fjender, men som et støttepunkt mod røvere for de nybyggere, der omkring år 900 bosatte sig i denne meget udstrakte, vilde skovegn.

Voldstedet, som endnu er bevaret [1928], er anseligt, bestående af to firkantede bakker, liggende side om side. Voldstederne er adskilte ved en 4 alen dyb og 20 alen bred grav, og begge omgivne af enge, der antagelig i sin tid har været grave om fæstningen. Voldstederne har en højde af indtil 4 alen over engbunden, Voldstederne har i sin tid været forbundne med en vindelbro, og i det sydøstlige hjørne af det større, sydlige voldsted har der været en trappenedgang til gravene af hugne kampesten, og som har før til en overfart (med båd eller bro) mellem slottet til det noget derfra liggende vagttårn. Endvidere har der også i det nordvestlige hjørne af det store voldsted været spor af en fordums bro over den nordvestlige arm af gravene, og derfra har der været en brolagt vej over til slottets ladegård, hvor nu gården Store Himmelstrupgård ligger.

Himmelstruphuus har i den tidlige middelalder været forlenet med en mægtig betydning og herlighed, og er et enestående fænomen, både med hensyn til navn og oprindelige betydning; endvidere udmærker borgvolden sig frem for de fleste andre, dels derved, at den er tvedelt, dels derved, at den er flankeret med vagttårne.

Hvornår slottet taber sin betydning, ved man ikke, men det har dog eksisteret i 1655, hvor Christian III skriver et brev til Anders Urne til Himmelstruphuus. Men efterhånden bliver det unødvendigt at holde det besat og for kostbart at sætte ordentligt i stand. Da man i nærheden bygger Rugaard, som var mere tidssvarende og komfortabelt, bliver Himmelstruphuus helt tilovers, og man har ladet en bonde få ladegården i fæste og har ladet omegnens beboere benytte slottets materialer til at fremskynde bebyggelsen af egnen.

Allerede ved den første matrikel-ansættelse var stedet delt i 2 gårde, Store Himmelstup med 6½ td. hartkorn og Lille Himmelstrup med 4 ¾ td. hartkorn foruden skoven.

Den 25. juni 1657 tilskøder Sophie Kaas Himmelstrup tilligemed andre gårde og huse til Odense Hospital, og på det tidspunkt svarer Jens Nielsen på Store Himmelstrup ½ td. smør og 1 mark i penge i fæste, medens Frands Clausen på Lille Himmelstrup svarer årligt 1 fjerding og ½ otting smør og ½ daler i penge.

På Store Himmelstrup sidder i 1640 Niels Jensen, men må være død kort efter. I 1643 er sønnen Jens Nielsen blevet fæster og han er der endnu i 1657, hvor gården sælges, men er død kort efter, da broderen Peder Nielsen har overtaget fæstet. Peder Nielsens søn Otto Pedersen Himmelstrup køber gården af Odense Hospital den 27. april 1692 efter forinden at have gjort indførsel i den.

Peder Nielsens børn tager navnet Himmelstrup efter deres fødegård.

(Fr. Hjort: "Træk af Himmelstruphus Historie!" og "Historiske Bemærkninger om Enestegaardene, der indrammer Vissenbjerg Sogn" i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1926-1930, bind 4)

Billede

NIELS gift med ANNE.


Billede

Kilder


1 -, Fr. Hjort: "Træk af Himmelstruphus Historie!" i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1926-1930, bind 4.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Dec. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com