pil
OLUF Lunge
(-Efter 1321)
JACOB Olufsen Lunge
(1300-Mellem 1384/1387)

FOLMER Jacobsen Lunge
(-Mellem 1411/1413)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

FOLMER Jacobsen Lunge

  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Mellem 25 Mar. 1411 og 4 Apr. 1413 1
Billede

  Notater

Min 15x tipoldefar
Erik Ulsig skriver: "Folmer Jacobsen tilsigtede at skabe et stort godskompleks og at tilgodese arronderingen. Man kan undre sig over, hvad der fik ham til at sælge sit gode gods, men det synes som om dronning Margrethes vilje har været landets lov . Hans afhændelse må dog ikke ses som et udtryk for noget spændt forhold til dronningen - tværtimod var han nært knyttet til hende, ligesåvel som broderen Anders, der var hendes hofmester" (Erik Ulsig: "Danske adelsgodser i Middelalderen", side 209 + 175)

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• -, 1383. 2 skriver sig til Magleby (Stevns H.)

• -, 1384. 2 gav gods i Broby til Sorø Kloster og lejede gods af St. Clare Kloster [Roskilde]

• -, 1387. 1 kan han ikke have været stort over 30 år gammel, var ikke blot ridder og rigsråd, men kaldes endog kammermester. 1393 var han høvedsmand paa Gurre og fremtræder nu i det hele som en af dronning Margretes vigtigste rådgivere; bl. a. var han mellem de faa udstedere af det berømte Unionsbrev i Kalmar 1397, som han dog ikke har beseglet

• Gift 1. gang: med Ingeborg. 2 ( -efter 1400)

• Besiddelser. 3 arvede i 1387 Højstrup og giftede sig til Tåstrup på Stevns, og desuden ejede han Magleby (usikkert om fra forældrene eller hustruen). Dertil erhvervede han indtil år 1400 4 nye gårde til ejendom og 17 eller 18 som pant og forsøgte at tilpante sig endnu mere, men stødte derved sammen med dronning Margrethe, som netop også samlede gods på Stevns.

• -, 1396. 2 stifter sammen med sine Brødre Hr. Anders, Niels og Ove Jakobsen Lunge, sine Søstre Sophie og Regitze, samt Anders, Jens, Niels og Oluf Olufsen Lunge og Jakob og Peder Olufsen Lunge, Sønner af Oluf Lunge til Skjoldenæs, et Vikarie i Roskilde Domkirke, et St. Andreas Kapel

• -, 1400. 4 pantsatte Højstrup gods med ca. 38 gårde til dronning Margrethe og samtidig overlod hende sit pantegods på 17-18 gårde samt endelig i 1406 gav dronningen skøde på Højstrup for en betaling af 1000 lødige mark

• -, 8 Aug. 1401. 5 Hr. Anders Jakobsen Lunge kvitterer på sin broder, hr. Folmer Jakobsens vegne dronning Margrete og hendes medgaranter for 813½ lybske mark, som hun var denne skyldig og ved brev havde forpligtet sig til at betale ham inden sankt Mortensdag eller da at pantsætte ham bebygget gods til en læst korn for hver 100 mark

• -, 1402. 4 skødede sig hustru Ingeborgs hovedgård Tåstrup, byen Magleby og 3 gårde i Varpelev, ialt ca. 47 gårde til Roskildebispen, dronningens fortrolige medarbejder

• -, 1402. 2 sendebud til Preussen, hvor han af hærmesteren fik udleveret den falske kong Oluf

• -, 1 Jun. 1402. 5 Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gennem hendes udsending hr. Folmer Jakobsen har modtaget hendes brev og budskab, og beder om, at der gives udsættelse til 25. juli angående Gotland af hensyn til forhandlingerne med kong Albrecht af Sverige og hansestæderne

• -, 1404. 1 afsluttede i Visby en Stilstand med den tyske Orden, der havde bemægtiget sig Gotland

• Besiddelser. 6 uden for Stevns har han vidtspændende godsinteresser på Sjælland og Lolland, bl.a. afkøbte han sine søskende Rye hovedgård

• -, 18 Feb. 1403. 7 Hr. Folmer Jakobsen Lunge mageskifter en gård i Rørbæk, Musse herred, til hr. Tyge Basse af Nielstrup mod at få en gård i Gunderslevlille i Øster Flakkebjerg herred.

• -. 8 Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, mageskifter gods med sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

• Besiddelse, 1403-1412. 9 Ryegaard, herregård i Kirke Såby sogn, Roskilde amt

• Gift 2. gang: med Regitze Stigsdatter Krognos. 2

• Gift 3. gang: med Elisabeth Hansdatter Podebusk, Før 1408. 2

• Regenter i hans tid. Valdemar 4. Atterdag (1340-1375) - Oluf 2. (1375-1387) - Margrete 1. (1387-1412) ) - Erik 7. af Pommern (1396-1439)


Billede

FOLMER gift flere gange.


Billede

Kilder


1 Bricka, C.F., udg.: Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944 (www.rosekamp.dk).

2 Danmarks Adels Årbog, 1902 side 307-308.

3 Erik Ulsig: Danske adelsgodser i Middelalderen, Kbh. 1968, side 174.

4 Erik Ulsig: Danske adelsgodser i Middelalderen, Kbh. 1968, side 174 + 208.

5 Diplomatarium Danicum (http://diplomatarium.dk), Danmarks Riges Breve 4 række bind 8.

6 Erik Ulsig: Danske adelsgodser i Middelalderen, Kbh. 1968, sside 175.

7 -, http://diplomatarium.dk/dokument/14030218001.

8 -, http://diplomatarium.dk/dokument/14039999071.

9 Danmarks Adels Årbog, 1902 side 307-308. .... Wikipedia.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Jul. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com