pil pil pil
HENRIK Rantzau
(1437-1497)
ØLLEGAARD von_Buchwald
(1458-1538)
GERT Walstorp
(-1500)
CATHARINE Rantzau
(1483-1564)
JOHAN Rantzau
(1492-1565)
ANNA Walstorp
(Omkr. 1505-1582)

HENRIK Rantzau
(1526-1598)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. CHRISTINA von_Halle

HENRIK Rantzau

  • Født: 11 Mar. 1526, Holsten 1
  • Ægteskab (1): CHRISTINA von_Halle 23 Okt. 1554 1
  • Død: 31 Dec. 1598, Holsten i en alder af 72 år 1
  • Begravet: Itzehoe, Holsten
Billede

  Notater

Min 10x tipoldefar
Biografi i Dansk Biografisk Leksion Henrik Rantzau

Rantzau var en af rigets mægtigste mænd og en betydelig kulturpersonlighed. (astrologimuseum.dk/Download/nyhedsbrev/4.aar/Sophie9.pdf)

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• -, 1538. 2 sendtes tolv år gammel af sin Fader til Universitetet i Wittenberg. Fra 1548 opholdt han sig i en årrække, dog afbrudt af hyppige besøg i Hjemlandet, ved Karl V.s Hof, dels i Tyskland, dels i Nederlandene. Han tjente i disse Ungdomsår ligesom sin far hertug Adolf. Gik imidlertid over i kongelig tjeneste, et valg, der fik afgørende betydning, ikke blot for hans egen, men for hertugdømmernes historie i mere end en menneskealder

• Erhverv, marts1554. 2 kongelig Raad (Christian 3.), derefter Amtmand på Segeberg og 1. Marts 1556 kongelig statholder i hertugdømmerne

• -. 2 umiddelbart efter Frederik II.s tronbestigelse fik han lejlighed til yderligere at befæste sin anseelse ved sammen med sin far kraftigt at arbejde for kongens deltagelse i Ditmarskerkrigen; bl. a. underrettede han som en af de første denne om hertug Adolfs hemmelige, mod Ditmarsken rettede rustninger.
Han bevarede gennem den lange årrække sit indflydelsesrige embede og sin konges gunst. En væsentlig faktor var hans rigdom, som satte ham i stand til at yde Frederik II. en anselig række lån. Endnu 1582 var denne i gæld til ham. Af betydning var det især, at han i begyndelsen af 1564 tillige med fire andre holstenere kautionerede for et stort lån, hvorved syvaarskrigen muliggjordes i det første stadium.
Hans politik var den traditionelle ridderskabelige - bevarelsen dels af hertugdømmernes forbindelse med kongeriget, dels af deres selvstændige stilling i forhold til dette og indadtil fæstnelse af fællesskab og stænderstyre. Begunstiget af forholdene og af egen dygtighed var det lykkedes ham at gennemføre den under overholdelse af troskaben mod den kongelige linie

• -, 1568. 2 på Fyn købte han Holme Kloster af kongen. Gården omdøbte han til Rantzausholm (nu Brahetrolleborg) og gav den til sin søn Breide. Også andre af sine sønner anbragte han med velberåd hu i kongeriget, ligesom han stod i venskabeligt forhold til Danmarks betydeligste mænd

• -, 1584. 3 indbyder han fra Breitenburg 394 danske adelspersoner og 110-20 holstenske adelige til sin ældste søn Franz bryllup i Svendborg, formodentligt holdt på Rantzausholm. Dette er et af hans tiltag for at skaffe sine sønner varigt fodfæste som godsejere i kongeriget og dermed vinde politisk indflydelse på line med den danske højadel

• -. 2 Grunden til sin Velstand havde han lagt ved sit Ægteskab med den hovedrige Arving Christina v. Halle, og han forstod, i Lighed med andre af den holstenske Adel, men vistnok i større Stil end nogen anden, at forøge den ved Pengeforretninger. Blandt hans Skyldnere var, foruden Frederik IL, Hertug Adolf, Philip IL af Spanien og Staden Antwerpen, med hvilken han førte en langvarig Strid om Betaling af Gælden. Med Kapitalen var forbundet Godsrigdom. Ved Arv havde han efter sin Fader Breitenburg og Mehlbeck og efter sin Svigerfader et Par braunschweigske Godser. Hertil kom et stort Antal, erhvervede ved en Række af Køb (1563'9790) i Slesvig og især i Holsten. Ved sin Død ejede han atten adelige Godser foruden mindre Gaarde og Købstadhuse (bl. a. i Flensborg, Liibeck og Hannover). Til Godserne knyttede hanindustrielle Anlæg, Olie-, Papir-, Kobbermøller m. m. (i alt 39). Et tiltalende Udslag fik hans Interesse for Eftermælet i hans Iver for Træplantninger til Gavn for de kommende Slægter.

• -. 4 en af tidens store mæcener for kunst og videnskab og han var tilsyneladende Danmarks første astrologiske forfatter. Jævnaldrende med Tycho Brahe og dennes gode ven, der hjalp ham, da Tycho faldt i unåde hos Christian IV's hof og i 1597 forlod Danmark

• Børn. 5 Frantz, Breide, Frederik, Gert, Magdalene, Didrik, Cai, Catharine, Øllegaard, Johan, Elisabeth og Margrethe

• Ved død. døde på Breitenburg, begravet i St. Laurentii Kirke i Itzehoe

• Linje. 6 Breitenburg - Stamfar til den danske linje Rantzau til Rosenvold

• Regenter i hans tid. Frederik 1. (1523-1533) - 1533-1534 interregnum - Christian 3. (1536-1559) - Frederik 2. (1559-1588) - Christian 4. (1588-1648)


Billede

HENRIK gift med CHRISTINA von_Halle 23 Okt. 1554.1 (CHRISTINA von_Halle blev født 11 Feb. 1535 i Niedersachsen,7 døde 26 Jul. 1603 og blev begravet 24 Aug. 1603 i Itzehoe, Holsten 8.)


Billede

Kilder


1 Danmarks Adels Årbog, 1930 II, side 40-41.

2 Bricka, C.F., udg.: Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944 (www.rosekamp.dk).

3 -, E. Ladewig Petersen: "Anne Rosenkrans' og Franz Rontzaus bryllup 1584" i Personalhistorisk Tidsskrift 1996, 1. del.

4 WEB, www.astrologimuseum.dk/Download/nyhedsbrev/4.aar/Sophie9.pdf.

5 Danmarks Adels Årbog, 1930 II side 41-43.

6 Danmarks Adels Årbog, 1930 II side 40-41.

7 Danmarks Adels Årbog, 1930 II, side 41.

8 Danmarks Adels Årbog, 1930 II side 41.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com