WALDEMAR Gabel
(-1628)

CHRISTOPHER von Gabel
(1617-1673)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

CHRISTOPHER von Gabel

  • Født: 6 Jan. 1617, Holsten 1
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: 13 Okt. 1673 i en alder af 56 år
  • Begravet: København, Sankt Petri (tyske) Kirke 1
Billede

  Notater

Min 7x tipoldefar
Hans søn skriver, at han var "hverken Rigsraaderne eller Riget Danmark, men alene Kong Frederik I I I med Ed og Pligt forbunden". I dette Forhold lå en hovedårsag til, at den ellers saa mistænksomme Frederik III. var C. G. huld og nådig til det sidste og i stigende grad benyttede ham også i vigtige statsanliggender. Af kongens nåde og intet andet afhang C. G.s stilling og fremtid; kongens magt og dens udvidelse blev derfor hans højeste Attraa. Men forholdet mellem de to Mænd er ikke udtømt hermed. C. G. kompletterede i sjælden Grad sin kongelige Herre, dannede ved sin robuste bon-sens, der var parret med megen Evne til Hemmeligholdelse, det Medium mellem Omverdenen og Frederik IIIs sky og mistænksomme Naturel, som Kongen tiltrængte. (Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944)

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Besiddelser. 2 til Bavelse (Tybjerg herred, købt 1667) og Rantzausholm (nu Brahetrolleborg, Salling herred) udlagt ham 1664 for tilgodehavende fordringer hos kongen, men mageskiftet til kronen mod Segeberg Kalkværk

• -, 1639. 1 kammerskriver hos ærkebiskop i Bremen hertug Frederik. Han førte i denne egenskab regnskab over hertugens privateindtægter og udgifter og bestyrede fra 1642 tillige hans forretninger paa Kieleromslaget. 1646 sendtes han til København for at skaffe hertugen penge fra kongen

• Gift: med Ermegaard von Badenhaupt (Ermegaard Badenhaupt Johansdatter). 3 begravet 8/2 1699 i København Sankt Petri kirke, Københavns amt

• Erhverv, 1648-1670. 4 kongelig kammerskriver og omslagsforvalter - Ved Frederik III.s tronbestigelse 1648 fulgte han ham til København som hans kammerskriver og omslagsforvalter og vandt efterhånden indflydelse ved de betydelige pengeforretninger, især forvaltningen af Iindtægterne til >Kongens eget Kammer<, som hans embeder medførte, og ved den tillid, som kongen nærede til ham, sin tjener og daglige hjælper.

• -. 1 inden for finansvæsenet vides, at lensindtægterne, især fra Sjælland, flere år indbetaltes til ham, og både i kongens kammer og paa omslaget gik store summer gennem hans hænder. Han knyttede i denne virksomhed forbindelse med bl. a. hollandske pengemænd og holstenske adelsmænd og udnyttede lejligheden til at øge sin privatformue. Blev efterhånden meget velhavende, navnlig efter at han 1655 havde fået forpagtningsbrev på alle Færøernes visse og uvisse indtægter mod en årlig afgift på 1000 Rdl. Han erhvervede grundejendomme i København, Holsten og Hamburg, hvor han forlenedes med de schauenburgske grevers gamle gård, blev participant i det afrikanske kompagni og ydede helt fra 1648 betydelige forstrækninger til kronen og hofholdningen

• -, 1660. 2 rentemester, kammerråd, assessor i collegie-status i kommerce sager samt assessor i højesteret

• -, 1 Aug. 1664. 2 adlet, samme år geheime-, etats- og kommerceråd og statholder i København, afsked ved kongens død 1670

• -, 1661. 2 befalingsmand på Færøerne

• Erhverv, 1665. 5 fik Færøerne i Len, og fra 1662 besad han også alle handelsrettigheder. Da han ansatte embedsmænd, som var interesseret i at få mest mulig vinding ud af Færøerne, står Gabel-perioden, der fortsattes under hans søn, som en hård tid for færingerne trods bl.a. Lucas Debes kamp for at bedre forholdene. Som Frederik III's minister spillede Christopher von Gabel en betydelig rolle ved enevældens indførelse og udformning

• Børn. 6 Frederik, Valdemar, Anne Margrethe, Armgaard Sophie, Marsille og Johanne Elisabeth


Billede

CHRISTOPHER gift med ERMEGAARD Badenhaupt Johansdatter.


Billede

Kilder


1 Bricka, C.F., udg.: Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944 (www.rosekamp.dk).

2 Danmarks Adels Årbog, 1893 side 141.

3 Bricka, C.F., udg.: Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944 (www.rosekamp.dk). .... Danmarks Adels Årbog, 1893 side 141.

4 Danmarks Adels Årbog, 1893 side 141. .... Bricka, C.F., udg.: Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944 (www.rosekamp.dk).

5 Finn Holbek (https://finnholbek.dk/index.php), Færøerne i 1000 år, Heini Madsen 1990, side 63.

6 Danmarks Adels Årbog, 1893 side 141-144.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Okt. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com