SØREN
(1600-)
CHRISTEN
(1600-)
RASMUS Sørensen
(Ca. 1645-1727)
MAREN Christensdatter
(Ca. 1648-1732)
Søren Rasmussen Dons
(Ca. 1689-1754)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Søren Rasmussen Dons

  • Født: Ca. 1689, Almind sogn, Brusk herred, Vejle amt
  • Ægteskab (1): Ukendt 28 Jun. 1759 i Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt
  • Død: Feb. 1754, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt i en alder af ca. 65 år
  • Begravet: 6 Feb. 1754 1
Billede

  Notater

Skanderborg Ladegårde: Skanderborg Ladegård var Skanderborg Slots avlsgård. I 1623 gav Christian 4. imidlertid ordre til, at ladegården ligesom flere andre kongelige ladegårde i landet skulle nedlægges, da de ikke kunne betale sig at opretholde, og ladegårdens jord skulle udlejes. Ladegården blev senere delt imellem forskellige fæstebønder, og da rytterdistriktet blev oprettet kom ladegården herind under. En del af jorden blev i 1722 udlagt som fæstegods og delt i fem eller seks gårde. (www.skanderborgleksikon.dk)

  Forskningsnotat:

Godtgørelse af familierelationer: Hans skrivelse til skifteretten i forbindelse med skiftebehandlingen efter hans afdøde bror Jens Rasmussens kone Maren Stephansdatter.
*
Det fremgår ikke af Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog i hvilken kirke de kirkelige handlinger er foregået.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv, 1713. 2 fæstegårdmand på Skanderborg ladegårde under Skanderborg Rytterdistrikt:
Søren Rasmussen, Skanderborg Ladegaard - forrige Corporal ved Hr Obrists Levetzaus Curassier Regiment af hr Ritm Schous Compagni med Pas - afg Michel Rasmussens part gaard, ægter enken ved stedet Anne Rasmusdatter. Hkorn 6 td 2 skp og i Krigsjordebogen red til 4 td 3 skp. Hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bestaar i alt af 20 fag hus hvoraf en del er Grundmuret og til besætning findes 6 Bæster 4 Køer 4 Ungnød 8 faar Vogn - Ploug og harve med tilbehør etc. 24 Novb 1713.

• Gift 1. gang: med Anna Rasmusdatter, enke efter Michel Rasmussen, Ca. 1713, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt. 3 (ca. 1661 - 1728) 21/10 1728 blev Søren Donses hustru af Schanderborg Ladegaard begravet i sit alders 67 år

• -, 1728. 4 ansat som formynder for sin brorsøn Jens Jensen ved broderen Jens Rasmussens død - Søren Rasmussen i Schanderborg Ladegård

• -, 4 Mar. 1729. 5 får tillagt jord fra sin kommende svigerfar: Søren Rasmussen Dons, Skanderborg Ladegaard de 5 skp 2 fc 2 alb af hans Naboe Niels Pedersens gaards Taxt som til Jørgen Rasmussen er oplat, hvilket de begge i mindelighed for hannem har afstanden, paa den Condition at de imellem dennem selv deeler Jorden hvoraf han til indf betaler 3 Rdr.

• Gift 2. gang: med Bodil Nielsdatter, 28 Jun. 1729, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt. 6
(ca. 1708 - 1761) begravet 12/6. Han og hans bror bliver gift samtidigt og med 2 søstre: d: 28 Junii blef Søren Rasmussøn Dons og Bodil Nielsdatter, saa og Jørgen Rasmussøn Dons og Kiersten Nielsdatter Copulerede - begge af Ladegaarden.

• Barn begraves, 11 Mar. 1733. 7 sønnen Rasmus, hjemmedøbt 25/1 1730, i kirken 12/2 1730

• Barn begraves, 15 Mar. 1733. 8 datteren Bodil, hjemmedøbt 14/12 1732, i kirken 6/1 1733

• Barn begraves, 6 Nov. 1735. 9 dattere Bodil, hjemmedøbt, i kirken 19/6 1735

• Barn begraves, 21 Nov. 1736. 10 sønnen Niels, hjemmedøbt 22/7 1736, i kirken 2/9 1736 ("Søren Donses barn ½ år gammel"

• Barn begraves, 13 Jan. 1739. 11 datteren Anne Catrine, hjemmedøbt 25/8 1737, i kirken 8/9 1737 "Søren Donses barn 1½ år gammel"

• Barn begraves, 29 Jan. 1739. 12 datteren Maren, hjemmedøbt 30/12 1733, i kirken 24/1 1734 (begraves samme dag som en søster fremstilles i kirken)

• Barn begraves, 28 Feb. 1741. 13 sønnen Rasmus, hjemmedøbt 1/8 1740, i kirken 25/8 1740 "Søren Donses barn ½ år gammel"

• Barn begraves, 21 Jun. 1744. 14 sønnen Jens hjemmedøbt 5/3 1744, i kirken 6/4 1744 "Søren Donses barn det yngste"

• -, 1744. 15 ved hans bror Jenses hustrus død skriver han til skifteretten:
Velædle Høytærede Hr. Regimentskriver!
Under næst afvigte 27de Septb er jeg ved Skrivelse anmoedet fra Min Svoger Anders Thomsen i Dons, at indfinde mig til berammede Skifte Samling, som hand melder skal være dend 3de October næstkommende udi Sterfboet efter hans afgangne Hustue, der til foren har været gift med Min Broder, for at paatage mig Værgemaaled for én af de efterlatte Børn. Mens som jeg er Een gammel og skrøbelig Mand der selv har mange Børn, og foruden bebyrdet med Tvende værgemaale, her i det Schandeborgske District .. Saa er jeg allerydmygst bedende Deres Velædelhed mig for samme værgemaal vil have forskaaned. Allerhelst da jeg med saa mange er Belaad, og saa Langt fra værende, at jeg kke kunde viise dend tilsyn og opagt for Myndlingen som skee burde..

• Barn begraves, ansl Okt. 1745. 16 et barn døbt i kirken 10/10 1745, intet navn indført, ingen begravelse fundet

• Barn begraves, 5 Maj 1748. 17 sønnen Rasmus, døbt i kirken 15/1 1747 "Søren Donses mindste barn som døde af små kopper"

• Ved død. 65 år

• Skifte, 14 Sep. 1756. 18 efter Rytterbonden og Gårdmanden afgangne Søren Rasmussen Dons på Schanderborg Ladegård ... Hans Kongelige Majestæts allernådigste Forordning om Rytter Godset på den ene samt Credi og Debitorer og Arvingernes Ret på den anden side.
Arvingerne:
hans efterladte hustru Bodild Nielsdatter, antagen lavværge Peder Nehm fra Hudemølle
hans datter Anne Sørensdatter gift med Jens Sørensen Leth i Rindelevgård
hans datter Anne Chatrine Sørensdatter 18 år, formynder hendes farbror Jørgen Dons
hans datter Maria Sørensdatter 14 år, formynder hendes svoger Jens Sørensen Leth


Billede

Søren gift 2. gang med Bodil Nielsdatter 28 Jun. 1759 i Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt.


Billede

Kilder


1 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 219, opslag 226.

2 https://kkermit.dis-danmark.dk, Skanderborg Ryttergods fæstebreve 1702-1715 Fol 257.

3 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 23, opslag 26.

4 Skifteprotokol, Koldinghus Rytterdistrikt, ekstrakt 1695-1737 side 195, nr. 562 (opslag 198).

5 https://kkermit.dis-danmark.dk, Skanderborg Ryttergods fæstebreve 1729-1737, folio 4.

6 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 27, opslag 30 (vielsen) + 1760-1791 folio 82, opslag 84 (ægtefællens død).

7 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 31, opslag 34 + folio 55, opslag 58.

8 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 52+53, opslag 55+56 + folio 55, opslag 58.

9 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1960 folio 73, opslag 76 + folio 77, opslag 80.

10 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1960 folio 85+86, opslag 88+89 + folio 88, opslag 91.

11 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 93+94, opslag 96+97 + folio 106, opslag 109.

12 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1960 folio 61, opslag 64 + folio 107, opslag 110.

13 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 121+123. opslag 124+126 + folio 126, opslag 130.

14 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 149, opslag 154.

15 Skifteprotokol, Koldinghus Rytterdistrikt 1744-1751 folio 93 (bog I opslag 35).

16 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 160, opslag 165.

17 Skanderborg-Skanderup-Stilling kirkebog, EM 1723-1760 folio 168, opslag 173 + folio 179, opslag 183.

18 Skifteprotokol, Skanderborg rytterdistrikt 1754-1759 folio 224-228 (bog 1 opslag 226-230).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Jul. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com